اینترنت اشیاء صنعتی

اينترنت اشياء صنعتی (IIoT) بخشی از اينترنت اشياء (IoT) به عنوان يک مفهوم کلان‌تر است. اينترنت اشياء شبکه‌يی از کامپيوترها، تجهيزات و اشياء هوش‌مند است که حجم قابل توجهی از…

دنيای هاب‌های خانه‌ی هوشمند

دستگاه‌های کنترل مرکزی يا هاب‌های اتوماسیون خانه‌ی هوشمند یک راه حل برای یک‌پارچه کردن ابزارهای کوچک و کنترل آن‌ها تنها به وسیله‌ی یک برنامه‌ی کاربردی‌ست. ابتکار اینترنت اشیاء در این…

تکنولوژی زد-وِیو (Z-Wave) – بخش دوم

در ادامه‌ی مطلبی که به معرفی اوليه‌ی تکنولوژی زد-ويو می‌پرداخت و روند تکميل و توسعه‌ی آن را در سال‌های اخير مرور می‌کرد، اکنون فرصتی مهياست تا از ساختار شبکه‌های مبتنی…

تکنولوژی زِد-وِيو (Z-Wave) – بخش اول

زد–وِيو یک پروتکل ارتباطی‌ست که کاربرد اصلی آن پشتی‌بانی از شبکه‌های خانگی هوشمند است و به دستگاه‌های هوشمند اجازه می‌دهد تا با يک‌ديگر اطلاعات و فرمان‌های کنترلی تبادل کنند. این…

زیگبی (Zigbee) – بخش دوم

زيگبی (+) ظرفيت پياده‌سازی فراگير شبکه‌های بی‌سيم را با هزينه‌ی اندک و با مصرف پايين انرژی فراهم می‌آورد. به کمک آن می‌توان برای چندين سال به کمک باتری‌های ارزان‌قيمت يک…

پروتکل‌های ارتباطی اتوماسیون خانگی

برای پیاده‌سازی و اجرای سامانه‌های خانه‌ی هوشمند لازم است زیرساخت ارتباطی مناسب فراهم شود. وظيفه‌ی چنین زیرساختی امکان‌پذير کردن ارتباط میان انواع ادواتی‌ست که در سامانه‌ی هوشمند به کار برده…
پروتکل‌های ارتباطی
فهرست