چرا روشنایی هوشمند؟

حتما سؤال‌های زیادی در باره‌ی روشنایی هوشمند در ذهن‌تان نقش بسته و کنجکاو هستید تا دلیل هوشمندسازی سیستم روشنایی محیط زندگی‌تان را بدانید. خوب، دلایل زیادی وجود دارد. همین که…

اين خانه روشن است!

اولین قدم برای هوشمند کردن خانه می‌تواند با هوشمندسازی سیستم روشنایی شروع شود. هرچند، اگر دستیارهای هوشمند را با سیستم روشنایی ترکیب کنیم، کنترل و مدیریت امور راحت‌تر و حتا…

شب هالووین در خانه‌ی هوشمند

اشاره: مديريت و برنامه‌ريزی هوشمند تجهيزات روشنايی و الکتريکی در خانه جدا از کاربردهای مهم و ارزش‌مند مصرف بهينه‌ی انرژی و کاهش هزينه‌ها و امثال اين‌ها، کاربردهای تفننی و تفريحی…
فهرست