تلاقی تکنولوژی و طراحی داخلی

زمانی که صحبت از طراحی یک خانه می‌شود، اولین مسئله‌ای که در اولویت قرار می‌گیرد، طریقه‌ی زندگی سالم است. تخصصی که ناتالیا پیرس در آن حرف اول را می‌زند. او…

خانه‌های هوشمندِ گری فرانک

گری فرانک یک معمار برنده‌ی جایزه و صاحب‌نام است. روی‌کرد طراحی‌های او به گونه‌يی‌ست که هیچ یک از پروژه‌های او شباهتی به یک‌دیگر ندارند. او به هر يک از مشتری‌هایش…

سالمندان و تکنولوژی‌های خانه‌ی هوشمند

مطابق برآوردهای اداره‌ی آمار ایالات متحده سال ۲۰۳۰ یک نقطه‌ی عطف جمعیتی با اهميت در تاریخ اين کشور خواهد بود. انتظار می‌رود تا آن موقع، سن تمام افرادی که زاد…
فهرست