از ساختمان‌های هوشمند تا شهرهای هوشمند

در دورانی از عصر بشر، انسان‌ها هنوز به پیشرفتی که امروزه به آن رسیده‌اند، دست نیافته بودند. آن‌ها از هوش بالایی برخوردار بودند. اما، هنوز قادر به توسعه‌ی تجهیزات هوشمند…

اینترنت اشیاء و آینده حمل و نقل

دنیایی را تصور کنید که ماشین شخصی‌تان رفت و آمد روزانه شما را در مسیر حرکت نظارت می‌کند و به طور خاص، یک تصادف بزرگ را در طول مسیر شما…

سرگذشت تکنولوژی خانه‌ی هوشمند

تکنولوژی خانه‌ی هوشمند که گاهی از آن به عنوان اتوماسيون خانگی و دوموتيک (در زبان لاتين «دوموس» به معنی خانه است و اين عبارت به سياق کلمه‌ی روبوتيک ساخته شده)…
خانه‌ی هوشمند
فهرست