اینترنت اشیاء و آینده حمل و نقل

دنیایی را تصور کنید که ماشین شخصی‌تان رفت و آمد روزانه شما را در مسیر حرکت نظارت می‌کند و به طور خاص، یک تصادف بزرگ را در طول مسیر شما…

تجربه‌ی سفر با فرودگاه‌های هوشمند

تا به حال تجربه‌ی تأخیرهای چند ساعته در سفرهای هوایی را داشته‌اید؟ تا کنون چند مرتبه خستگی مفرط را به خاطر ماندن در فرودگاه تجربه کرده‌اید؟ تکنولوژی اینترنت اشیاء در…
فهرست