اینترنت اشیاء صنعتی

اينترنت اشياء صنعتی (IIoT) بخشی از اينترنت اشياء (IoT) به عنوان يک مفهوم کلان‌تر است. اينترنت اشياء شبکه‌يی از کامپيوترها، تجهيزات و اشياء هوش‌مند است که حجم قابل توجهی از…
فهرست