زیگبی (Zigbee) – بخش اول

زيگبی يک استاندارد ارتباط بی‌سيم است که با هزينه‌ی کم و توان پايين پياده‌سازی می‌شود و در ارتباطات ماشين به ماشين (M2M) و شبکه‌های اينترنت اشياء (IoT) کاربرد دارد. زيگبی…

پروتکل‌های ارتباطی اتوماسیون خانگی

برای پیاده‌سازی و اجرای سامانه‌های خانه‌ی هوشمند لازم است زیرساخت ارتباطی مناسب فراهم شود. وظيفه‌ی چنین زیرساختی امکان‌پذير کردن ارتباط میان انواع ادواتی‌ست که در سامانه‌ی هوشمند به کار برده…
پروتکل‌های ارتباطی

سرگذشت تکنولوژی خانه‌ی هوشمند

تکنولوژی خانه‌ی هوشمند که گاهی از آن به عنوان اتوماسيون خانگی و دوموتيک (در زبان لاتين «دوموس» به معنی خانه است و اين عبارت به سياق کلمه‌ی روبوتيک ساخته شده)…
خانه‌ی هوشمند
فهرست