وقتی خانه را هوشمند می‌کنی…

شبکه CNN در برنامه‌ی نمایش امروز (Today Show)، با کرلی در باره‌ی هوشمندسازی خانه‌اش به گفتگو نشسته است. آنها یک خانواده‌ی چهار نفره هستند که با یک سگ نه چندان…
فهرست